ANISP sesizează ANCOM despre nereguli în proiectul Netcity

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor (ANISP) din România a sesizat, la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), nereguli în realizarea proiectului Netcity – reţeaua metropolitană de fibră optică, pentru telecomunicaţii, a municipiului Bucureşti.

ANISP semnalează public riscurile apariţiei de disfuncţionalităţi în piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, cauzate de poziţia de monopol în care se află Netcity Telecom şi de lipsa unui control prin care să fie verificate serviciile auxiliare şi tarifele suplimentare. Compania încalcă chiar valorile de bază, enumerate încă de la înfiinţarea sa: punerea la dispoziţie a infrastructurii în mod egal, transparent şi nediscriminatoriu a tuturor operatorilor telecom, ce activează sau doresc să ofere servicii specifice în Bucureşti.

Prin dreptul de concesiune pe o perioadă de 49 de ani, Netcity Telecom apelează la practici abuzive, de monopol, precum: perceperea de preţuri diferenţiate pentru elemente de infrastructură de reţea identice; aplicarea în mod nejustificat de tarife abuzive pentru servicii suplimentare, incluse în mod normal în serviciul de închiriere a infrastructurii Netcity şi încălcarea legilor şi a obligaţiei de consultare prealabilă cu autorităţile competente; impunerea de condiţii şi clauze restrictive şi lipsa de transparenţă şi a unui acord cu industria.

ANISP consideră că este necesară intervenţia autorităţilor, în scopul clarificării situaţiei si a aspectelor legate de reglementarea tarifelor practicate de către Netcity Telecom şi aplicarea, după caz, a eventualelor corecţii, în măsura competenţei care revine fiecărei autorităţi conform legii. În acest context, ANISP consideră importantă elaborarea unor reguli obiective, nediscriminatorii şi transparente, emise de autorităţile competente, pentru a permite furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice să îşi poată furniza în mod competitiv serviciile.

Totodată, ANISP apreciază că se impune anularea oricăror taxe abuzive care nu au fost reglementate în mod concret în contractul de concesiune, respectând procedurile şi condiţiile legale.

Această intervenţie nu ar trebui să împiedice Netcity Telecom să obţină profit si să îşi recupereze investiţia, ci să ajusteze mijloacele folosite de Netcity Telecom în acest sens, prin raportarea la perioada de concesiune de 49 de ani instituită prin Contractul de Concesiune.

ANISP-logo

 

Cele mai citite