Implementarea infrastructurilor de comunicaţii cu costuri minime

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor (ANISP) susţine propunerea Comisiei Europene de introducere a unui regulament privind reducerea costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice. Documentul, ce poate fi consultat pe site-ul Comisiei Europene, vizează sprijinirea implementării infrastructurilor de comunicaţii cu costuri minime, în contextul unei economii ce se bazează tot mai mult pe comunicarea online.

Obiectivele propunerii de regulament sunt reducerea costurilor şi creşterea eficienţei implementării reţelelor prin aplicarea celor mai bune practici existente în întreaga UE. Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea condițiilor pentru înfiinţarea şi funcţionarea pieţei unice interne, într-un sector care sprijină dezvoltarea tuturor celorlalte segmente economice.

Mihai Bătrâneanu, preşedinte ANISP: "Pe lângă scăderea costurilor, reglementarea utilizării elementelor de infrastructură asociată ca suport pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii reprezintă şi o măsură împotriva practicilor monopoliste ale operatorilor de infrastructuri fizice. Concret, este o măsură împotriva practicilor şi tarifelor abuzive suplimentare practicate în Bucureşti, așa cum este cazul Netcity, un serviciu public, în parteneriat public-privat. Implementarea regulamentului este un pas înainte în sprijinirea unei pieţe libere şi competitive pe o zonă de interes pentru toate sectoarele economice."

Regulamentul Comisiei Europene adresează patru domenii principale de probleme ce trebuie rezolvate: ineficienţele sau obstacolele ce nu permit utilizarea infrastructurilor fizice existente (conducte, piloni, antene, construcţii de susţinere etc.), blocaje legate de co-implementare, proceduri administrative ineficiente de acordare a permiselor, blocaje privind accesul în clădiri/elemente construite.

Potrivit documentului, lucrările de construcţii necesare creării infrastructurii reprezintă majoritatea costurilor estimate, în funcţie de tehnologiile folosite, chiar şi până la 80% din totalul cheltuielilor. Printre soluţiile pentru reducerea acestora se numără utilizarea mai intensivă a unor elemente de infrastructură fizică existentă, cooperarea consolidată pentru lucrările planificate, îmbunătăţirea procedurilor de acordare a autorizaţiilor şi eliminarea obstacolelor din calea construirii infrastructurilor de comunicaţii de mare viteză (bandă largă).

Conform estimărilor Comisiei Europene, luarea măsurilor necesare pentru rezolvarea acestor probleme va genera economii ale operatorilor de până la 30% din investiţia totală în infrastructură. Regulamentul se adresează atât furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, cât şi proprietarilor de infrastructuri fizice, precum cele de energie electrică şi termică, gaze, apă şi canalizare etc., care se pretează pentru a susţine o infrastructură de comunicaţii.

ANISP-logo

 

Cele mai citite