ANCOM a emis avizul privind condiţiile tehnice şi economice pentru Netcity

ANCOM a emis avizul privind condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la Reţeaua metropolitană de fibră optică, pentru telecomunicaţii, a municipiului Bucureşti - „Netcity", condiţionat de implementarea anumitor măsuri. Aceste măsuri au fost propuse deoarece analiza efectuată de ANCOM a relevat faptul că ansamblul condiţiilor tehnice şi economice de acces la reţeaua Netcity nu întruneşte cerinţele legale de nediscriminare, proporţionalitate şi obiectivitate.

Avizul stabileşte un termen de 4 luni pentru realizarea modificărilor şi completărilor solicitate de Autoritate în cuprinsul Ofertei cadru generale şi al Contractelor Cadru pentru acces la reţeaua Netcity.

Astfel, pentru a îndeplini obligaţia de nediscriminare, este necesară publicarea unei oferte de referinţă pentru accesul la infrastructură, care va conţine cel puţin elementele specificate de ANCOM. De asemenea,trebuie să se elimine restricţiile privitoare la instalarea unui singur tip de mediu fizic (fibră optică) în tubete şi să se stabilească în mod clar faptul că accesul poate fi refuzat doar în baza unor criterii obiective. Oferta nu trebuie să conţină prevederi care să oblige beneficiarii să achiziţioneze servicii de care nu au nevoie şi pe care nu le-au solicitat, cum ar fi, de exemplu, închirierea a minim două tubete pe o perioadă de minim cinci ani sau condiţionarea furnizării serviciilor de acces, de achiziţionarea şi plata serviciului de supraveghere a instalării.

ANCOM-logo

Pentru ca tarifele serviciilor de acces la infrastructura Netcity să fie stabilite pe baze obiective, proporţional cu resursele cheltuite în vederea furnizării serviciilor de acces, este necesară fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri, pe baza unui sistem de contabilitate a costurilor, realizat în conformitate cu un set minim de criterii. ANCOM a stabilit un termen maxim de şase luni pentru realizarea acestui model de calculaţie a costurilor şi comunicarea sa către Autoritate. Cu caracter tranzitoriu, de la modificarea ofertei şi contractelor cadru şi până la avizarea de către ANCOM a condiţiilor economice de acces pe baza modelului de calculaţie a costurilor, tarifele practicate de Netcity Telecom nu vor depăşi:
• 85 de euro/km/lună, fără TVA, pentru serviciul de închiriere tubetă, inclusiv pentru serviciile furnizate până acum de Netcity Telecom sub denumirea de „racord";
• 22 de euro/km/lună, fără TVA, pentru serviciul de închiriere fibră optică neechipată (dark fiber), inclusiv pentru serviciile furnizate până acum de Netcity Telecom sub denumirea de „branşament FTTB".

De asemenea, îndeplinirea cerinţelor legale de nediscriminare şi proporţionalitate implică practicarea unui singur tip de contract pentru aceeaşi categorie de servicii, indiferent de etapa de dezvoltare a proiectului.

Totodată, trebuie stabiliţi indicatorii de performanţă pentru serviciile de acces la infrastructura Netcity, printre care un termen maxim de negociere şi încheiere a contractelor pentru serviciile de acces la canalizare (două luni), un termen maxim de procesare/confirmare a comenzii (maxim două zile lucrătoare de la transmiterea comenzii), un termen maxim de punere la dispoziţie a serviciului comandat (maxim patru zile lucrătoare de la transmiterea comenzii) şi termene maxime de remediere a deranjamentelor pentru toate tipurile de servicii de acces furnizate.

Măsurile cuprinse în acest aviz urmăresc să asigure realizarea accesului deschis la infrastructura metropolitană, pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în condiţii nediscriminatorii, proporţionale şi obiective, în vederea dezvoltării unei concurenţe sustenabile la nivelul pieţelor cu amănuntul, asigurând astfel furnizarea de servicii competitive, în beneficiul utilizatorilor din capitală.

 

Cele mai citite